Piltingsrud AS
Ute etter gardsturisme: www.piltingsrudgard.no.   
Hvilke funksjon skal bygget ditt ha? Hvilke rådgiver klarer å få til bra løsninger uten at det koster skjorta? Hvordan bør egentlig entreprenører følges opp, slik at standarden blir som forventet? Hva med kontrakten - hvordan skal den se ut?

Velkommen til Piltingsrud AS

Vi er til for deg som ønsker hjelp i og med et stort, eller lite byggeprosjekt - vi kjenner byggeprosessene!

OG - alle prosjekter og i hvert fall gode prosjekter handler om samarbeid - byggherre, prosjekterende og entreprenør må dra i samme retning!!

Det kan vi hjelpe til med som byggherrerepresentant.

NYTT PROSJEKT! Nord-Aurdal barneskole og omsorgsboliger på Leira.

Vi bistår Nord-Aurdal kommune med prosjekt- og byggeledelse for ny barneskole på Fagernes og omsorgsboliger på Leira. Prosjektene starter med prosjektering i høst og byggearbeidene vil starte opp til våren.

Alle prosjekter er forskjellige - det er også personavhengig. Kikk litt inn i sidene under for å vurdere hva vi kan bidra med i ditt prosjekt, eller ring Rasmus på 46 80 97 98 for et møte.